nước nga

Hình Ảnh Đẹp

Hình ảnh ngôi làng lạnh nhất thế giới

Nếu bạn nghĩ rằng thành phố của bạn có mùa đông tồi tệ nhất, những bức ảnh này từ Oymyakon, Nga sẽ làm bạn bạn suy nghĩ lại! Oymyakon được gọi là ngôi làng lạnh nhất trên thế giới, với…