Categories
Hình Nền Máy Tính

Hình Nền Chuyển Động Chậm Chất Lượng Full HD

Những hình nền chuyển động chậm được lấy từ những chiếc máy quay tốc độ cực nhanh có thể lên đến 5000 fps. Để tải xuống bất kỳ hình ảnh chuyển động chậm mà bạn thích, chỉ cần nhấp vào nó.

hình nền chuyển động siêu chậm để hiển thị các giai đoạn của một đối tượng trước sau khi chuyển động diễn ra. Đôi khi, một bức ảnh cho thấy thời kỳ toàn bộ quá trình chuyển đổi. Những chuyển động chậm một kết quả của máy ảnh tốc độ rất cao sẽ cao đến 5000 fps. Những hình nền chất lượng độ nét cao thể đem lại cho bạn quan sát những chi tiết của các chuyển động đang diễn ra.

2009

Efffect of shutter speed


Hình nền chuyển động cực nhanh không chỉ giới hạn ở những người muốn quan sát chi tiết, nhưng đối với mọi loại đối tượng muốn ngồi lại và thư giãn trong khi xem máy tính bảng, máy tính để bàn và máy tính xách tay. Thực sự yên tĩnh vui tươi loại hình nền chậm chuyển động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.