Categories
Hình Ảnh Đẹp

Hình ảnh tuyệt đẹp của Hồ Baikal khi đông lạnh

Điều đặc biệt đúng đối với Hồ Baikal của Nga, hồ nước sạch, lâu đời nhất và sâu nhất trên thế giới. Năm tháng một lần, Hồ Baikal đóng băng, và tạo ra những tảng băng rõ đẹp nhất mà bạn từng thấy trên hồ. Độ dày của lớp băng này đạt 70 cm, và nó có thể chịu được một chiếc xe trên 15 tấn.

Nước đá liên tục nứt. Chiều dài của vết nứt có thể đạt 10-30 km, và chiều rộng khoảng 2-3 m. Các vết nứt thường xảy ra ở cùng khu vực của hồ mỗi năm. Do vết nứt, cá trong hồ không chết vì thiếu oxy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.