Categories
Ảnh Động Vật

45 Hình Ảnh Động Vật

Làm sao chúng ta không thích ảnh động vật, những khuôn mặt dễ thương này, những biểu cảm của con người … Không phải lúc nào cũng dễ dàng nắm bắt chúng, nhưng với thời gian, sự kiên nhẫn và có thể là một món ăn vặt nhỏ, động vật có thể tạo ra một số bức ảnh tuyệt vời.

Dưới đây là 45 hình ảnh tuyệt vời.

P.S: Kho hinh đẹp đã cố gắng hết sức để ghi nguồn mỗi tấm ảnh, nhưng không thể theo dõi được một số trong số họ. Xin vui lòng để lại một bình luận nếu bạn biết các tác giả.

Nguồn: buzzfeed

Nguồn: buzzfeed

Chụp bởi David Maitland

Chụp bởi Urs Schmidli

 Chụp bởi Hakan Pekbelgin
 Chụp bởi Yvonne Van Eck
 Chụp bởi Mahmoud Edeeb
 Chụp bởi Pam Mullins
 Chụp bởi Tustel Ico
 Chụp bởi: José Luis Rodríguez
 Chụp bởi Anders Grönlund
 Chụp bởi Zoltan Gyori
 Chụp bởi yaki zander
 Chụp bởi Vedran Vidak
Ảnh Chụp bởiyaki zander
Ảnh Chụp bởi cherly
 Ảnh Chụp bởi Seth Casteel
 Ảnh chụp bởi Marsel van Oosten
Ảnh chụp bởi Harry Roekens
Ảnh chụp bởi Marco Sartori
Ảnh chụp bởi Carli Davidson
Ảnh chụp bởi nissim

Ảnh chụp bởi Roeselien Raimond

Ảnh chụp bởi Marina Cano

Ảnh chụp bởi shimi eni

Ảnh chụp bởi Eigil Rasmussen

Ảnh chụp bởi: Ric Seet

Ảnh chụp bởi Rick Ehrenberg

Ảnh chụp bởi Geoffrey Baker

Ảnh chụp bởi Peter Winnan

Ảnh chụp bởi Conrad Tan

Ảnh chụp bởi mehmet karaca

Ảnh chụp bởi Ron Bielefeld

Ảnh chụp bởi Peter Dam

Ảnh chụp bởi Chris Fallows

Ảnh chụp bởi John&Fish

Nguồn: buzzfeed

Nguồn: buzzfeed

Nguồn : Không rõ

Nguồn: buzzfeed

Nguồn: buzzfeed

Ảnh Chụp bởi Ian Rentoul

Nguồn: buzzfeed

Nguồn buzzfeed

Nguồn: buzzfeed

Nguồn: buzzfeed

Ảnh chụp bởi Peter Dam

Nguồn: Không rõ

Nguồn: Không rõ

Ảnh chụp bởi: Darin Crofton

Bạn là một người yêu thích động vật, bạn có thể xem thêm ảnh động vật khác tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.